Offline Translator Pro 8 lang

Offline Translator Pro 8 lang е приложение - компютърен преводач, която извършва автоматичен превод на текстове, надписи в снимки, и др. на 8 различни езика. Работи офлайн. Дава възможност за изговаряне на превода

SkyCode Accounting

Универсална счетоводна програма, базирана на облачни технологии. Възмжност да се ползва като абонаментна услуга (SaaS) или с инталация при клиента (on-premise)